< Listopad >
p ú s č p s n
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
FOTOGALERIE

TÝDENNÍ STACIONÁŘ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

V Týdenním stacionáři jsou poskytovány služby od pondělí do pátku, mimo státem uznaných svátků. Tato služba je velice kladně hodnocena rodiči klientů, kteří mají náročné povolání a v pracovní dny se mu mohou bez problémů věnovat. Rovněž tak klienti, kteří vědí, že vždy na víkend budou s rodinou, jezdí do Zahrady rádi a těší se na aktivity, které jsou pro ně připravovány. Pro každého klienta je stanoven program, který vychází z jeho individuálního plánu. Někteří klienti navštěvují Základní školu v Kladně - Kročehlavech (speciální třídy), další klienti pracují v kavárně "Bez konce". Pro klienty, kteří zůstávají v zařízení je připraven výchovně - aktivizační program,  dochází do sociálně terapeutické dílny nebo na základě svých přání provádí s pracovníky přímé péče různé aktivity (sportují, dochází do dramatického kroužku atd). V odpoledních hodinách chodí na krátké výlety, do kina, restaurací a pod.  Velmi rádi jezdí i na celodenní výlety, na tuzemské i zahraniční rekreace. V rámci celoživotního vzdělávání klienti navštěvují klub "Sova", kde získávají nové poznatky a informace, rozšiřují si své sociální dovednosti. Jsme rádi, že poměrně velká část našich klientůje téměř samostatná.

Klienti přes týden bydlí ve dvou až třílůžkových pokojích, součástí stacionáře je obývací místnost, herna, kuchyňka a sociální zařízení.

Poslání
Poskytování takové služby, kterou bychom bez obav nabídli své rodině nebo sami sobě. Podpora samostatnosti, soběstačnosti a prosazování vlastní vůle klientů na základě poznání jejich individuálních potřeb a možností.


Cílová skupina

věková kategorie 15 - 64 let

Služba je poskytována mládeži a dospělým s mentálním postižením, kteří mají z tohoto důvodu sníženou soběstačnost a jejich situace  vyžaduje pomoc jiné osoby (to znamená se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, s omezenou schopností sebeobsluhy)

Služby nejsou poskytovány

- osobám s tělesným postižením, které jim znemožňuje zvládat pohyb v běžném bariérovém prostředí (Týdenní stacionář není bezbariérový)

- lidem s těžkým zrakovým postižením (nevidomým)

- lidem, jejichž stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení

- lidem s psychiatrickým onemocněním, které může ohrožovat je nebo okolí a jejichž diagnóza vyžaduje pobyt v psychiatrické léčebně nebo domově se zvláštním režimem

- lidem závislým na alkoholu a jiných návykových látkách

Hlavní cíle

  • pomocí výchovné a vzdělávací činnosti rozvíjet obzor vědomostí klientů a upevňovat nabyté poznatky
  • dosáhnout co nejvyššího stupně samostatnosti a nezávislosti klienta
  • umožnit klientům podílet se na plánování a průběhu služby
  • ve spolupráci s klientem realizovat cíle stanovené v jeho individuálním plánu
  • nacházet pro klienty vhodné pracovní uplatnění v rámci zařízení i mimo
  • zapojit rodinné příslušníky do života zařízení a přispívat tak k většímu vzájemnému porozumění
  • co nejvíce využívat běžných služeb veřejnosti a podporovat přirozené vztahy klientů mimo zařízení
  • klienty s těžší formou postižení podporovat v nezávislosti na okolí


Zásady

Služba v Týdenním stacionáři je poskytována v souladu s těmito zásadami:

Lidé s mentálním postižením jsou rovnocenní s ostatními lidmi. Nesmí docházet k jejich ponižování ani krácení na jejich právech. Jejich potřeby zasluhují stejnou pozornost, jako potřeby ostatních lidí.

- Služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů.

- Uživatelé jsou vedeni k uplatňování vlastní vůle a podporováni v samostatném rozhodování

- Uživatelé jsou aktivně motivováni k činnostem, které vedou k jejich větší samostatnosti a sociálnímu začlenění.

- Podpora je uživatelům poskytována pouze v těch dovednostech, které není schopen sám zvládnout.Kapacita 16 klientů

Základní nabídka služeb

- ubytování

- strava

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obsatrávání osobních záležitostí

CENÍK SLUŽEB

Týdenní stacionář:
jednolůžkový pokoj                          205 Kč

dvoulůžkový pokoj                            195 Kč

třílůžkový pokoj                                185 Kč

čtyřlůžkový pokoj                             175 Kč
Stravování:
Týdenní stacionář

normální strava                                   = 105 Kč/den
dietní strava                                        = 111Kč/den
diabetická strava                                 = 122 Kč/den

Seznam fakultativních služeb:

1.    Zajištění canisterapie dle fakturované částky
2.   Doprava a  klientů na jimi určené místo (za přáteli, rodinou atd.) automobilem zařízení   7 Kč za jeden km
3.    Provedení roční kontroly elektrospotřebiče    dle fakturované částky
4.       Opravy  oděvů (výměna zipů, zkracování, zužování, přešívání)   cena spotřebovaného materiálu