< Leden >
p ú s č p s n
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
FOTOGALERIE

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA - ZÁKLADNÍ INFORMACE


Zahrada poskytovatel sociálních služeb získala pro období od 1.2.2011 do 30.11.2013 finanční podporu z individuálního projektu Středočeského kraje  ve výši 13 032 000 Kč na provoz Sociálně terapeutické dílny ( keramická, textilní, výtvarná a počítačová) . Díky této pomoci jsme schopni  zajistit pro naše klienty a klienty jiných sociálních zařízení, včetně klientům přicházejících z rodin výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti na velmi vysoké úrovni. Zároveň jsou dílny zprostředkovatelem kontaktu s vrstevníky a příjemným společenským prostředím pro všechny handicapované, kteří do dílen dochází. V současné době využívá sociálně terapeutickou nabídku více jak 120 klientů. Služby v dílnách jsou pro klienty poskytovány zdarma.

I v roce 2014 se podařilo získat prostředky z Individuální projektu Středočeského kraje ve výši 4 204 tis.Kč, které pokryjí náklady na provoz v období od 14.4.2014 do 31.12.2014. Tyto prostředky nám umožňují poskytovat služby v dílně stále ve vysoké kvalitě, což dokládá vysoký zájem o službu jak od našich klientů, tak i klientů z města Kladna, kteří k nám dochází a klientů jiných poskytovatelů.

Z prostředků evropských fondů ROP Střední Čechy se Zahradě podařilo  vybudovat  první Sociálně terapeutickou dílnu v Kladně a okolí.

P5130008

Sociálně terapeutická dílna je bezplatná služba, která dosud na Kladensku chyběla. Hlavním smyslem dílny je poskytnout takové aktivity a činnosti, které dětem a lidem s postižením pomohou v zapojení do společnosti a nabídnout jim zajímavé a přínosné využití volného času.

Poslání:

Prostřednictvím aktivit v sociálně terapeutické dílně předcházet sociálnímu vyloučením dětí i dospělých s handicapem i jiným znevýhodněnímn. Získáváním nových dovedností a znalostí přispět k rozvoji a zachovánní jejich schopností, které napomohou ke zvýšení kvality jejich života (podpora rovoje pracovních a sociálních schopností a podpora uživatele v samostatnosti a v běžném životě).

Cílová skupina

Mládež i dospělí ve věku 15-64 let,

- s mentálním postižením,

- s chronickým duševním onemocněním které není v akutní fázi a nevyžaduje hospitalizaci

- s  tělesným, sluchovým, zrakovým, zdravotním   postižením

-  osoby v psychosociální krizi

Služby nejsou poskytovány

 • lidem, jejichž stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení
 • lidem s psychiatrickým onemocněním, které může ohrožovat je nebo okolí a jejichž diagnóza vyžaduje pobyt v psychiatrické léčebně nebo domově se zvláštním režimem
 • lidem závislým na alkoholu a jiných návykových látkách

Hlavní cíle

 • podpora a vedení k samostatnosti, soběstačnosti a ke zvyšování sebevědomí
 • podpora přirozených vazeb s okolím a vrtevníky a eliminovat tak sociální vyloučení
 • podpora vzniku, zdokonalování a zachování pracovních návyků
 • motivace a nabídka možností, jaksmysluplně távit volný čas
 • podpora rozvoje motorických dovedností
 • nabídkou vhodných aktivit přispívat k prevenci sociálně patologických jevů
Zásady
 • individuální přístup
 • úcta a respekt
 • podpora v samostatnosti a nezívislosti
 • jednání s uživatelem jako rovnocenným partnerem
 • orientace na pozitivní stránky uživatele
 • respektování svobodné volby uživagtele
 • co největší míra zapojení do rozhodování o průběhu služby
 • prinicp "každá práce má symsl" a uživatel ho vždy zná.
  • Kapacita dílny je 48 osob


  Základní poskytované služby

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění strav

- -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti  a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlění

- podpora vytváření a zdokonalování základní pracovních návyků a dovedností

V Sociálně terapeutické dílně nabízíme pod vedením odborníků činnosti 

v keramické dílně

P3042590

výroba keramiky- modelování z hroudy/válečků/plátů, modelování z formy, lepení, zdobení, sušení, pálení, povrchové úpravy (engoby, oxidy, glazury), výroba hrníčků, váz, květináčů a drobných předmětů .
v textilní dílně
základy šití - šití polštářků/tašek/ubrusů/chňapek/textilních hraček, vyšívání, patchwork, tkaní, textilní koláže a aplikace, šití jednoduchých oděvů, šití na šicím stroji.
ve výtvarné dílně
Výtvarné techniky, malování na sklo, výroba svíček, pletení z proutí, malování na hedvábí, ubrousková technika, drátkování, batikování apod.
v počítačové učebně
základy práce s PC, seznámení s PC a jeho funkcemi, obsluha PC, práce s textovým editorem, používání Internetu, odesílání e-mailů, výuka didaktických programů uzpůsobených pro osoby se speciálními potřebami.

v základních zahradnických činnostech

péče o rostliny, údržba zeleně, úprava záhonů, aranžování květin


Služby v dílnách jsou poskytovány bezplatně. Zájemci si mohou dle svéhP3042600o přání objednat stravu
dopolední svačinu                                cena 9.- Kč
oběd                                                      cena 38 Kč
odpolední svačina                                cena 12,- Kč


Provoz dílen
Keramická, textilní, výtvarná dílna a počítačová  učebna budou otevřeny:
pondělí - čtvrtek      8.00- 12.00                       13.00 - 16.30 hod.

pátek                      8.00 - 12.00                      13.00 - 16.00 hod.   (za úhradu je možno využít stravování - obědy)

Vstup a pohyb po dílnách je bezbariérový.