ZAHRADA - POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB / PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE / HELENY MALÍŘOVÉ 1802, KLADNO
< Červen >
p ú s č p s n
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
FOTOGALERIE

Smlouva o službě

Domov Zahrada,  poskytovatel sociálních služeb

Těžké slovo: poskytovatel služeb
Těžké slovo: sociální


Adresa:
Heleny Malířové  1802
Kladno 272 01
telefon: 312 249 339,  312 246 283,  312 240 461

Smlouva
 o službě v Zahradě
clip_image002

Těžké slovo: smlouva
Těžké slovo: osoba se zdravotním postižením

1.   

Pan
Datum narození:
Adresa:
Ulice:
Číslo:
Město:
PSČ:
Rodné číslo:

Opatrovnice/opatrovník:
pan/paní (jméno a příjmení)
Datum narození:
Bydliště:
Rodné číslo:
a
2.  

Zahrada
Adresa: Heleny Malířové 1802, Kladno 272 01
dne:
Je to podle zákona číslo 108/2006 a paragrafu § 48.

Těžké slovo: paragraf
Těžké slovo: zákon

I.
S čím klientovi může pomoci  Zahrada

1.    Pomáháme klientovi s ubytováním.
2.    Pomáháme klientovi zajistit jídlo.
3.    Pomáháme klientovi  s péčí o sebe.
4.    Pomáháme klientovi  zařídit další věci.
Můžeme mu pomoci hospodařit s penězi.
Můžeme mu pomoci zařídit vyšetření u lékaře.
Můžeme mu pomoci najít si práci.
Můžeme mu pomoci dělat, co ho baví.

II.
Ubytování
1.    Klient bude bydlet v domě/bytě _______ nebo bude jenom docházet
V pokoji jsou ______ postele.
2.    V pokoji je postel, skříňka, šatní skříň,  polička, noční stolek, televize a    
Klient se může domluvit v Domově a dát si do pokoje svůj nábytek a doplňky.
Může si domluvit změny v pokoji.
3.    Klient může užívat jako ostatní klienti:
a)    umývárnu, záchody
b)    společenskou místnost
c)    kuchyňku
d)    tělocvičnu
e)    zahradu
f)    pracovní dílny v celém objektu
4.    Ubytování, to je i topení, teplá a studená voda, elektrika. A taky úklid, praní a žehlení.
5.    Zahrada se stará o byty a pokoje.

 Zahrada chrání práva klienta v bytě.
6.    Klient udržuje pořádek a čistotu v bytě a v pokoji.
Dodržuje pravidla Domácího řádu.
7.    Domov Zahrada může přestěhovat klienta na jiný pokoj.
Musí se s ním domluvit.
8.    Klient může požádat o přestěhování na jiný pokoj.

III.
Jídlo

1.    Klient dostane v Domově  snídani, svačinu, oběd, svačinu a večeři.
2.    Klient dostane předem jídelní lístek. Na oběd vybírá ze 2 jídel.
       Zahrada dodržuje pravidla o jídle.
3.    Když klient potřebuje, může dostat vhodné dietní jídlo.
4.    Když klient nebude v Domově obědvat, může jídlo odhlásit.
Když nebude v Zahradě večeřet, může jídlo odhlásit.
Jídlo musí odhlásit 1 až 3 dny předem, jídlo odhlásí pracovnici jídelny.

IV.
Péče


1. Zahrada pomáhá klientovi s různými věcmi.
Klient dostává příspěvek na péči.

Těžké slovo: péče
Těžké slovo: příspěvek na péči
Zahrada pomáhá klientovi pečovat o sebe.
Když potřebuje:
Pracovnice Zahradymu pomáhá  s koupáním.
Pracovnice Zahrady mu pomáhá  s jídlem.
Pracovnice pomůže například i s mytím, čištěním zubů, česáním.
Pracovnice připraví například hřeben, kartáček na zuby s pastou.

Zahrada pomáhá žít lepší život.
Podporuje klienty při hledání práce.
Podporuje mluvení o potřebách a přáních.
Pomáhá klientům říct si o pomoc.
Zahrada pomáhá klientům se školou.
Zahrada pomáhá klienty učit nové věci.

Zahrada pomáhá klientovi domlouvat důležité věci.
Když klient potřebuje k lékaři, pracovnice Zahrady ho může  doprovodit.
Zahrada pomáhá domluvit práci, když to klient potřebuje a chce.

Zahrada pomáhá s dodržováním  práv člověka.
V Zahradě mají mít lidé s postižením stejnou příležitost.
Zahrada pomáhá klientům žít mezi lidmi bez postižení.

2.   Zahrada se domlouvá s každým klientem zvlášť.
Když klient potřebuje s něčím pomoct, domluví se s klíčovou pracovnicí.
S klíčovou pracovnicí plánuje. A rozhoduje se.

V.
S čím ještě pomáhá  Zahrada

Zahrada může pomáhat klientovi s dalšími věcmi.
Když bude klient potřebovat ještě další pomoc, domluví se s pracovnicí Zahrady.
     A spolu pomoc naplánují.

VI.
Místo a čas


1. Službu poskytuje 
Zahrada, Heleny Malířové 1802
272 01  Kladno.

2.  Pracovnice Zahrada pomáhají klientům celý rok.

VII.
Kolik zaplatím za služby


1.    Klient zaplatí za ubytování _______Kč za 1 den.
Klient zaplatí za jídlo _______ Kč za 1 den.
Klient zaplatí za další péči.
Klient zaplatí za péči ze svého příspěvku na péči.
Klient musí všechno zaplatit do 10. dne dalšího měsíce.

2.    Zahrada dodržuje pravidla o penězích.
Zahrada vypočítá, kolik bude klient platit.

3.    I když klient nebude v Zahradě  spát, za ubytování zaplatí.

4.    Když klient v Zahradě nespal a nejedl,
dostane zpátky za jídlo _______Kč za 1 den.
Když odhlásí jídlo,  peníze za jídlo dostane zpátky.

5.    Když bude klient v nemocnici, nebo  nebude v  Zahrada,
dostane zpátky příspěvek na péči.

VIII.
Dodržování pravidel pro poskytování sociálních služeb

Klient  potvrdí, že četl pravidla Zahrady
Zahrada může dát klientovi přečíst pravidla upravená pro snadné čtení.

Když pravidlům rozumí,  může je podepsat.
A musí je dodržovat.

IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

Těžké slovo: výpovědní důvod
Těžké slovo: výpovědní lhůta

1.    Klient může Smlouvu zrušit.
Smlouvu zruší písemně.
Když smlouvu zruší,  nemusí napsat proč.
Domluví se Zahradou o výpovědní lhůtě, to znamená, do kdy se má vystěhovat.
2.   Zahrada zruší smlouvu písemně.
A může mít tyto důvody:
a)    Klient hrubě porušuje své povinnosti.
To znamená:
         Klient neřekne pravdu o svém příjmu.
         Klient nezaplatí za ubytování a jídlo.
         Nebo nezaplatí za další péči.
b)    Klient hrubě porušuje pravidla Zahrady a Zahrada ho na to několikrát upozornila.
c)    Klientův zdravotní stav se změní a potřebuje jiné služby.
d)    Klient je hodně dlouho jinde a není v Zahradě.
3.    Výpovědní lhůta je 30 dní.
Výpovědní lhůta může být i kratší nebo může být i delší.
Klient se o tom poradí s pracovnicí Zahrady.

X.
Doba platnosti smlouvy


1)    Smlouva platí,  když jí klient i Zahrada podepíší.
2)    Smlouva platí na dlouhou dobu.

XI.
Závěrečná ustanovení


1)    Jednu smlouvu dostane klient. Jednu smlouvu dostane  Zahrada.

2)    Smlouvu mohou klient i Zahrada změnit a podepíší ji znovu.

3)    Klient i Zahrada  prohlašují,  že se smlouvou souhlasí.
K podpisu klienta a Zahradu  nikdo nenutil.

4)    Klient i Zahrada smlouvu přečetli a rozumějí jí.
Klient i Zahrada  se vším souhlasí
a potvrzují to svými podpisy.


...……………………………                        ………………………….
     podpis klienta                                podpis poskytovatele

V Kladně dne


Slovníček

Poskytovatel služeb

Zahrada poskytuje služby.
V Zahradě můžete bydlet i jen do ní docházet
Pracovnice Vám pomohou s hospodařením s penězi.
Když budete nemocná/nemocný, pomohou Vám s léky.
Těžké slovo pro to je poskytovatel služeb.

Sociální
Znamená to pro lidi.
Sociální jsou například služby.
Pracovnice, která pomáhá lidem,je sociální pracovnice.
Těžké slovo je sociální.

Smlouva
Začnete chodit do práce.
Když si domluvíte  s vedoucím, jakou práci budete dělat,
kdy začnete pracovat, kolik dostanete peněz, napíše to na papír.
A oba dva se podepíšete.
Těžké slovo pro to je smlouva.

Osoba se zdravotním postižením
Když jste člověk s potížemi v učení nebo se pohybujete s vozíkem
a máte invalidní důchod, jste osoba se zdravotním postižením.

Paragraf
Paragraf je jedna část zákona.
Znaménko pro paragraf je: §
Každý paragraf má číslo.
Můžete také slovo a znaménko napsat:
Paragraf § 48.
Pomáhá nám najít v zákoně, co potřebujeme.

Zákon
O každém zákoně rozhodují zástupci státu.
A musí ho dodržovat každý člověk od věku 15 let.
Když ho nedodržuje, může dostat pokutu,
nebo může být i jinak potrestaný.

Péče
Když vám pracovnice Domova pomáhá s koupáním,
pečuje o vás.
Když vám pracovnice Domova pomáhá s obouváním,
taky o vás pečuje.
Těžké slovo pro to je péče. 
Příspěvek na péči
Když potřebujete pomoci s oblékáním,
když potřebujete pomoci s podáním jídla,
když potřebujete pomoci s péčí o sebe,
když potřebujete doprovod k lékaři,
když potřebujete pomoc druhé osoby,
dostáváte na to peníze.
Těžké slovo pro to je příspěvek na péči.

Příjem
Když dostáváte invalidní důchod,
když dostáváte příspěvek na péči, jsou to vaše peníze.
Těžké slovo pro ně je příjem.

Výpovědní důvod
Klientka dostala dopis,
že opakovaně porušuje pravidla Zahrady
Klientka například neříká pravdu,
nebo nezaplatila za ubytování a jídlo.
Těžké slovo pro to je výpovědní důvod.

Výpovědní lhůta

Klientka se rozhodne, 
že nechce už být v Zahradě.
Domluví si s pracovnicí Zahrady, kdy se odstěhuje.
Například za měsíc.
Těžké slov pro to je výpovědní lhůta.

Tento text upravili poradci Rytmusu.
Vytvořili s pomocí obrázků z Change Picture Bank. www.changepeople.co.uk