ZAHRADA - POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB / PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE / HELENY MALÍŘOVÉ 1802, KLADNO
< Červen >
p ú s č p s n
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
FOTOGALERIE

Co udělat, když chci být v Zahradě


Když chci využívat služby v Zahradě, bude to takto

Služby využívají děti, mládež a dospělí, kteří potřebují pomoc druhého člověka.

Služby nevyužijí lidé s těžkou nemocí nebo, když berou drogy.

První kontakt se zájemcem o službu (zájemcem jsem já, protože mám zájem)

 • V Zahradě  nejprve zjistí, jestli mi  mohou pomoci.
 • Když zjistí, že mi lépe pomůže jiná služba, poradí mi.
 • Když Zahrada zjistí, že  může pomoci a má volné místo,
 • pozve mě zájemce na schůzku.
 • Když Zahrada  může pomoci a nemá volné místo,
 • počkám,  až se místo uvolní.
 • Nebo mi Zahrada pomůže najít jiné zařízení.
 • Když potřebuji pomoc rychle, mohu v Zahradě krátkou dobu bydlet.
 • A Zahrada mi pomáhá řešit situaci.

Jednání se zájemcem o službu

1. První návštěva v Zahradě

 • Na první návštěvě je zájemce, jeho zákonný zástupce, nebo opatrovník.
 • Jednají s paní ředitelkou a její zástupkyní.

Těžké slovo: zákonný zástupce
Těžké slovo: opatrovník


 • Povídají si o domácím řádu  a pravidlech života v Zahradě.
 • Povídají si o tom, co zájemce potřebuje  a jestli mu Zahrada může pomoci.
 • Povídají si o tom, kolik zájemce zaplatí za služby.
 • Prohlédnou si celé zařízení Zahrada.2. Zkušební pobyt

 • Zájemce může v Zahradě být na zkoušku.
 • Může tam s ním bydlet na zkoušku i zákonný zástupce nebo opatrovník.
 • Může to zkusit na 1 nebo 2 dny.
 • Po tu dobu za zájemce zodpovídá zákonný zástupce nebo opatrovník.
 • Bydlení na zkoušku je zadarmo.
 • Zájemci pomáhá vedoucí vychovatelka a vedoucí zdravotní sestra.
 • Ukáží mu pokoj a  představí mu spolubydlící.


 • Zájemce může mít přání.  Když bude přání přijatelné pro spolubydlící,
 • Zahrada ho zájemci splní.
 • Zájemce si důkladně prohlédne Zahradu
 • Seznámí se s tím,co v Zahradě může a co nesmí.
 • Dozví se,  co může dělat ve volném čase, že může v Zahradě  pracovat.
 • Dozví se o jídle v Zahradě.
 • Zájemce si může vzít do Zahrady své oblíbené věci, například knížky, obrázky, televizi, poličky a další.


 • Když zájemce nerozumí pracovníkovi Zahrady domluví se s ním pracovník jinak, vysvětlí mu to jinak.


 • Když  chce zájemce v Zahradě být,  líbí se mu tam, domluví se, kdy nastoupí.
 • A podepíše smlouvu.


Sociální pracovnice řekne zájemci další důležité informace.

Řekne mu, jaké doklady má mít při podepisování smlouvy.
Jsou to tyto doklady:

 • rodný list
 • rozsudek soudu o zbavení právní způsobilosti  a listinu o ustanovení opatrovníka
 • průkaz pojištěnce
 • průkaz ZTP/P
 • občanský průkaz
 • u nařízené ústavní výchovy Rozhodnutí o nařízení  ústavní výchovy
 • jméno a adresu svého ošetřující lékaře,
 • případně zdravotnickou dokumentaci
 • když zájemce navštěvuje školu, pedagogickou dokumentaci


Zájemci pomůže s doklady jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

3. Uzavření smlouvy

 • U podepisování smlouvy je paní ředitelka, její zástupkyně, sociální pracovnice a klient.
 • Když klient potřebuje,  je tam jeho zákonný zástupce nebo opatrovník
 • Když klient nerozumí,  vedoucí vychovatelka mu pomůže.
 • Pomůže mu porozumět smlouvě.
 • Kolik zaplatí za ubytování a za další služby.
 • Když klient rozumí a se vším souhlasí,
 • smlouvu podepíše on a paní ředitelka.
 • Jednu smlouvu dostane klienta jednu smlouvu dostane  Zahrada.


4. Nástup do Zahrady

 • První měsíc vZahradě  pomáhá klientovi klíčový pracovník,vedoucí vychovatelka a vedoucí zdravotní sestra.
 • Postupně klienta seznamují se životem v Domově.
 • Seznamují ho s dalšími pracovníky Domova a říkají mu, co každý pracovník dělá.
 • Klient poznává pokoje, společenskou místnost, zahradu a dílny.
 • Seznamuje se s ostatními klienty.
 • Klíčový pracovník se zeptá klienta na jeho přání.
 • A vytvoří spolu individuální plán.
 • Těžké slovo: individuální plán

Klient si přečte s pomocí pracovníka důležité dokumenty.

Jsou to tyto dokumenty:

 • Domácí řád a pravidla života
 • práva a povinnosti klienta
 • připomínky, nápady a  stížnosti
 • bezpečné chování
 • co může klient udělat v nečekané situaci,
 • která ho překvapí
 • co čeká klienta,
 • když  poruší domácí řád, nebo pravidla života

Klient má dost času a může Zahradz dobře poznat.


První měsíc může klient dopoledne navštěvovat:

 • keramickou dílnu, šicí dílnu, dílnu ručních prací. počítačovou učebnu
 • Může si také vybrat poslech hudby  nebo zdravotní tělocvik.
 • Může chodit do klubu Sova a učit se tam.


 • Může pracovat na zahradě.
 • Může pracovat v zařízení Zahrada nebo na běžném pracovišti.
 • Těžké slovo je: běžné pracoviště

Klient si vybere podle svých zájmů a možností,kam bude chodit.
Když klient neví, kam  chce chodit, může požádat klíčového pracovníka a ten mu pomůže s rozhodnutím.
Klient poznává také město Kladno.
Učí se znát důležitá místa, například poštu, obchod, knihovnu nebo ordinaci lékaře.
Když město dobře zná,může chodit do města sám.