< Leden >
p ú s č p s n
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
FOTOGALERIE

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zahrada považuje chráněné bydlení za nejlepší možnost, jak poskytovat služby lidem s postižením, pokud nemohou žít v rodinném prostředí. Úspěšnost spočívá v tom, že je klientům poskytována individuální služba podle jejich skutečných potřeb v jejich domově.

Žádné ústavní zařízení nemůže nahradit rodinu, tj. přirozené prostředí pro vývoj člověka, které mu dává podněty pro jeho zdárný rozvoj.

Chráněné bydlení Kladno - Rozdělov, Vítězná 2955

V bytě 2+ kk v Kladně- Rozdělově, ve Vítězné ulici 2955 (věžák) žijí dva klienti. Byt získala Zahrada jako pronájem od Magistrátu města Kladna. Rekonstrukci bytu a náklady spojené s jeho užíváním jsou hrazeny díky sponzorskému daru od paní Olgy Dvorak a Báry Nesvadbové. Byt je situován na jižní stranu, v přízemí. Jeho umístění  je velmi výhodné, protože je v blízkosti MHD i veškeré občanské vybavenosti. Klient a klientka, kteří zde žijí v partnerském svazku jsou téměř samostatní a základní potřeby jsou si schopni zajišťovat zcela sami. Asistenci zde vykonává jedna pracovnice po odbu jedné hodiny denně.

CENÍK SLUŽEB

Ubytování            205 Kč /den

Stravování:
normální strava                          = 105  Kč/den
dietní strava                               = 111 Kč/den
diabetická strava                        = 122 Kč/denChráněné bydlení Kladno - Arbesova, 673

V tomto rodiném domě žije šest klientů Zahrady. Jedná se o dvoupodlažní dům, kde jsou dvě samostatné ložnice, jedna v přízemí a další v prvním podlaží. V přízemí objektu je i společná kuchyň, sociální zařízení a šatna. V prvním podlaží mimo ložnice je hala - obývací místnost.
Klienti se aktivně podíleli na rekonstrukci domu, která byla prováděna podle jejich představ.

Život v chráněném bydlení se neliší od běžné domácnosti. Klienti se zapojují do všech domácích prací. Účastní se nákupů, vaření, mytí nádobí, úklidu, praní, žehlení apod. Velmi rádi pracují na zahradě. Podstatné je, že každý využívá co nejvíce svých vlastních schopností. Podpora je jim poskytována formou asistenční služby.

Režim v chráněném bydlení je postaven na principu "doma a venku". Dopoledne jsou klienti mimo chráněné bydlení (odcházejí do práce na otevřeném trhu, do pomocných provozů zařízení, účastní se aktivizačních činností).
Volný čas pak každý tráví po svém a věnuje se svým zálibám, které jsou různorodé. Chodí sami na vycházky, obstarávají si své osobní záležitosti (pošta, kadeřník, návštěvy knihovny, nákupy oblečení i potravin). Pokud chtějí účastní se spolu s ostatními klienty Zahrady nejrůznějších společensko-kulturních akcí, chodí do divadel, na koncerty, jezdí na tuzemské i zahraniční rekreace, sportovní hry, výlety, návštěvy muzeí.

CENÍK SLUŽEB

Ubytování            3 lůžkový pokoj 195  Kč

                            1 a 2 lůžkový pokoj 205 Kč

Stravování:
normální strava                          = 105 Kč/den
dietní strava                               = 111 Kč/den
diabetická strava                        = 122 Kč/den
Chráněné bydlení Kladno - Hřebečská 2676

Chráněné bydlení pro 5 klientů - 2 ženy a 3 muže. Byt je pronajatý od Magistrátu města Kladna. Tento byt se nachází v prvním podlaží v běžné zástavbě v panelovém domě v blízkosti nákupního centra Oáza v Kladně Kročehlavech. Byt je ve velmi dobrém stavu, má čtyři místnosti a kuchyň s jídelnou, balkon a dvě koupelny se sociálním zařízením. Součástí bytu je i šatna s velkým úložným prostorem. Rozloha bytu je 102 m2. Dispoziční uspořádání bytu umožňuje klientům dostatečné soukromí i možnost využívat společné prostory – jídelnu, obývací pokoj.

CENÍK SLUŽEB

Ubytování              205 Kč/den

Stravování:
normální strava                          = 105 Kč/den
dietní strava                               = 111 Kč/den
diabetická strava                        = 122 Kč/den


Chráněné bydlení Kladno, Ctiborova 408

Chráněné bydlení ve Ctiborově ulici je velmi  výhodné, protože je umístěno v centru města Kladna. Docházková vzdálenost od Zahrady je cca 10 minut. Jedná se o pronajatý byt od soukromého vlastníka v jednopodlažním domě. Byt o rozloze 90 m2, má tři místnosti se samostatným vchodem, společnou kuchyň a sociální zařízení. Byt je vybaven novým nábytkem a  částečně zrekonstruovaný.

V tomto chráněném bydlení žije šest klientů, z toho dva páry,  které spolu mají dlouhodobý partnerský vztah a dále dva muži. Dispoziční uspořádání bytu jim umožňuje dostatečné soukromí. Klienti žijí obdobným způsobem jako běžná veřejnost, chodí do zaměstnání, starají se o domácnost. Podporu v běžných úkonech jim poskytují dvě asistentky.

CENÍK SLUŽEB

Ubytování     205 Kč/den

Stravování:

normální strava                          = 105 Kč/den
dietní strava                               = 111 Kč/den
diabetická strava                        = 122 Kč/den


Chráněné bydlení Kladno, třída ČSA 3131

Toto chráněné bydlení bylo pořízeno z prostředků evropských fondů. Z nebytových prostorách v panelovém domě v centru Kladna byly vybudovány dva nové byty - jeden byt 1 + KK a druhý byt 2 +1. Také byt 1 + KK byl připravován pro klienty, kteří spolu žijí v partnerském vztahu. Klientům pomáhají zvládat chod domácnosti asistentky.Klienti, kteří zde žijí dochází  do zaměstnání, v případě, že mají zájem se účastní i aktivit v Zahradě.

Velkým kladem se ukázalo  být vzájemné soužití našich klientů s obyvateli panelového domu, které je oboustranně přínosné. Běžná veřejnost má možnost vidět, že i lidé s handicapem dokáží žít normálním způsobem, jen za mírné podpory asistentů.
CENÍK SLUŽEB

Ubytování     byt 1 +1                 205 Kč/den

byt 2 + 1    pokoj č. 1  195 Kč /den

                  pokoj č. 2   195 Kč/den
Stravování:


normální strava                          = 105 Kč/den
dietní strava                               = 111 Kč/den
diabetická strava                        = 122 Kč/den

Chráněné bydlení Kladno- Rozdělov, Vítězná 2960

Jedná se nájemní byt Magistrátu města Kladna. Byt má rozlohu 108 m2 a jsou zde tři pokoje, obývací místnost, velká chodba, kuchyň a sociální zařízení. Byt se nachází v domě, který je významnou architektonickou památkou. Dva pokoje jsou jednolůžkové, jeden pokoj je dvoulůžkový- tento pokoj obývá dlouholetá partnerské dvojice. Byt má výhodnou polohu v centru města s vynikající dopravní obslužností a bohatými možnostmi využívání veřejných služeb. Do kmenového zařízení se klienti dostanou MHD během dvaceti minut, či procházkou během třiceti minut.

CENÍK

Ubytování  205 Kč/den

Stravování:

normální strava                          = 105 Kč /den

dietní strava                              = 111 Kč/ den

diabetická strava                       = 122 Kč/ den
Poslání
Podpořit a rozvinout samostatnost našich klientů, tak aby se navzdory svému znevýhodnění dokázali začlenit do běžné společnosti.

Cílová skupina
Chráněné bydlení je služba poskytovaná osobám ve věku od 18 do 70 let , se středně těžkým mentálním postižením, které mají z tohoto důvodu sníženou soběstačnost  a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby .
Služby nejsou poskytovány
- osobám s tělesným postižením, které jim znemožňuje zvládat pohyb v běžném bariérovém prostředí (chráněná bydlení nejsou bezbariérová)
- lidem s těžkým zrakovým postižením (nevidomým)
- lidem, jejichž stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení
- lidem s psychiatrickým onemocněním, které může ohrožovat je nebo okolí a jejichž diagnóza vyžaduje pobyt v psychiatrické léčebně nebo domově se zvláštním režimem
- lidem závislým na alkoholu a jiných návykových látkách


Hlavní cíle

  • podpora samostatnosti, nezávislosti, individuálního rozvoje

Snažíme se, aby se každý obyvatel naučil využívat maximum svých schopností a stal se co nejméně závislý na pomoci svého okolí. Poskytujeme jim podporu pouze v oblastech, které prokazatelně vlastními silami nezvládají.

  • umožnit klientům žít srovnatelným způsobem života jako jejich vrstevníci bez postižení

Chceme, aby naši klienti byli přijímáni jako dospělé osoby se všemi právy a povinnostmi, při řešení různých situací postupovali tak, jako běžný občan a uměli si poradit s riziky, které z toho vyplývají.

  • umožnit lidem s postižením začlenit se do běžného života v přirozeném prostředí

Cílem je podpořit klienty, aby své aktivity, zájmy, kontakty a vztahy nacházeli mimo chráněné bydlení.

  • podpora základních práv a oprávněných zájmů jednotlivce

Podporovat klienty ve vlastním rozhodování, respektovat jejich vůli a názor.

  • vytváření domova, zázemí, jistoty a pocitu bezpečí

Obyvatelé vnímají chráněné bydlení jako domov. Měli by zde mít pocit jistoty, bezpečí, zázemí i soukromí. Sami se podílejí na úpravách, výběru vybavení a na tom, jak bude jejich domov vypadat.

Zásady
Služba v chráněném bydlení je poskytována v souladu s těmito zásadami:

Lidé s mentálním postižením jsou rovnocenní s ostatními lidmi.  Nesmí docházet k jejich ponižování ani krácení na jejich právech. Jejich potřeby zasluhují stejnou pozornost, jako potřeby ostatních lidí.

- Služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů.
- Uživatelé jsou vedeni k uplatňování vlastní vůle a podporováni  v samostatném  rozhodování
- Uživatelé jsou aktivně motivováni k činnostem, které vedou k jejich větší samostatnosti  a  sociálnímu začlenění.
- Podpora je uživatelům poskytována pouze v těch dovednostech, které není schopen sám zvládnout.
Služby a podpora v chráněném bydlení je založena na vzájemném respektu a partnerském přístupu.

Kapacita služby 27 klientů

Zakladní nabídka služeb
- ubytování

- posktynutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- pomoc při zajištění chodu domácnosti

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obsatrávání osobních záležitostí


Seznam fakultativních služeb:


1.    Zajištění canisterapie,  dle fakturované částky
2.    Doprava a  klientů na jimi určené místo (za přáteli, rodinou atd.) automobilem zařízení   7 Kč za jeden km
3.    Provedení roční kontroly elektrospotřebiče    dle fakturované částky
4.    Větší opravy  oděvů (výměna zipů, zkracování, zužování, přešívání)  - cena dle spotřebovaného materiálu