ZAHRADA - POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB / PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE / HELENY MALÍŘOVÉ 1802, KLADNO
< Duben >
p ú s č p s n
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
FOTOGALERIE

Výzkumný ústav železniční podporuje Zahradu

Zahrada uzavřela smlouvu o vzájemné podpoře s Výzkumným ústavem železničním a získala tak 20 000 Kč, které budou použity na úhradu volnočasových aktivit klientů - rekreace, výlety, oslavy. Velmi děkujeme VUZ za přízeň a podporu. více >

Dotace města Kladna pomáhá Zahradě

Stejně jako v předchozích letech pomáhá město Kladno Zahradě, obdrželi jsme dotaci 60 000 Kč. více >

DEN PRO ZAHRADU

Máte se na co těšit a my také. Připravili jsme pro Vás třetí ročník oblíbené slavnosti Den pro Zahradu více >

Financování Sociálně terapeutické dílny

Od 1. října 2016 do 31. prosince 2019 jsou služby Sociálně terapeutické dílny finančně podpořeny z projektu OPZ Podpora vybraných druhů služeb. více >

O NÁS

Vítáme Vás na našich stránkách. Pokud v jednotlivých odkazech nenajdete potřebné informace, můžete nás kdykoliv navštívit  kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Pokud Vás zajímají naše plánované akce nebo novinky, klikněte na naše logo.

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, je největší zařízení ve městě Kladně, které nabízí moderní sociální služby pro děti, mládež i dospělé s postižením. Zahrada je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Středočeský kraj. Jsme koedukované zařízení, to znamená, že poskytujeme služby chlapcům i dívkám, mužům i ženám.


Zahrada sídlí  téměř v centru Kladna, v těsné blízkosti Středočeského divadla. Její umístění je pro naše klienty velmi výhodné. Mohou plně využívat veškeré aktivity, které město nabízí - chodí do divadla, kina, na koncerty, společenské a sportovní akce.


Zahrada, ještě pod názvem "ústav sociální péče", byla uvedena do provozu v roce 1992. Její kapacita tehdy byla 30 klientů na celoročním pobytu a 15 klientů na týdenním pobytu. K prvnímu velkému  rozšíření došlo v roce 1997, kdy do Kladna byly přestěhovány klientky z "ústavu" v Budeničkách, který byl zrušen.  Zahrada se postupně modernizovala tak,  aby vyhovovala potřebám klientů. Byly vybudovány jedno a dvoulůžkové pokoje, zmodernizováno sociální zařízení, vystavěna nová tělocvična.


V posledních třech letech  jsme se soustředili na rozvoj služby "chráněné bydlení." Tato nová služba se nám jeví jako optimální. Naši klienti se za mírné podpory učí žít běžným způsobem života  (vedou samostatně domácnost, hospodaří s finančními prostředky, umí  již rozhodovat o svém životě, chodí do zaměstnání). V současné době máme již šest bytů,  kde žije 27 klientů. Poslední dva byty byly uvedeny do provozu v dubnu 2010 a byly financovány v rámci projektu ROP Střední Čechy.


1. března 2010  byla v našem areálu uvedena do provozu nová sociálně terapeutická dílna. Prostředky na její výstavbu byly rovněž získány z evropských fondů ROP Střední Čechy. Sociálně terapeutická dílna je významnou službou, která má velký vliv na rozvoj osobnosti lidí s postižením.  Dílnu využívají jak klienti Zahrady, tak i děti  a dospělí z Kladna a okolí. Prostřednictvím aktivit se učí jednoduchým manuálním pracím (připravují se tak na otevřený trh práce), naučí se základním počítačovým dovednostem,  navazují nové přátelské vztahy. Při prodejních a prezentačních akcích se dočkají ocenění své práce a pochvaly. Služba je bezplatná.

Služby jsou  zajišťovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními Standardy sociálních služeb, směrnicemi, pravidly a pokyny.

V Zahradě je  zajišťováno celkem pět druhů sociálních služeb
-    v Domově pro osoby se zdravotním postižením          -  kapacita 51 klientů
-    v Týdenním stacionáři                                              -  kapacita 16 klientů
-    v Denním stacionáři                                                 -  kapacita 16 klientů
-    v Sociálně terapeutické dílně (ambul. služba)             -  kapacita 48 klientů
-    v Chráněném bydlení

  • v Kladně, Arbesova ul. čp. 673                               - kapacita 6 klientů
  • v Kladně, Ctiborova ul. čp. 460                               - kapacita 6 klientů 
  • v  Kladně – Vrapicích, Vrapická č. 33                       - kapacita 4 klienti
  • v Kladně, tř. ČSA 3131                                           - kapacita 2 klientů
  • v Kladně tř. ČSA 3131                                            - kapacita  3 klienti
  • v Kladně Rozdělově, Vítězná ul.                              - kapacita 2 klienti
  • v Kladně Rozdělově, Vítězná ul.                              - kapacita 4 klienti

Naší snahou je  začlenění našich klientů do běžného života a poskytování podpory jen v takové míře, ve které ji skutečně potřebují. Pobyt u nás je postaven na principu „doma a venku“. To znamená, že v dopoledních hodinách jsou klienti zaměstnáni  a odpoledne tráví čas podle svého uvážení a zájmů. Přímou péči o klienty zajišťují pracovníci v sociálních službách a  pedagogičtí pracovníci. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který je garantem individuálního plánování zpracovávaného na základě osobního profilu klienta. Klíčový pracovník zjišťuje požadavky a přání klienta a pomáhá mu je prosadit. Zároveň pomáhá klientovi v rozhodování, uplatňování jeho práv a v orientaci v běžném životě. Psycholožka zařízení poskytuje psychologické poradenství rodičům i klientům, provádí terapii dle potřeb. Posuzuje schopnosti klientů a pomáhá při jejich rozvoji. Sociální poradenství zajišťuje sociální pracovnice.

Podporujeme vztah klientů s jejich rodinami, blízkými přáteli kamarády. Klienti mají možnost přijímat návštěvy  podle svého přání.

V Zahradě je  realizován Socializační  program, který má za cíl naučit klienty samostatnosti, hospodaření s finančními prostředky, zvládání základních domácích prací, nakupování a soužití s běžnou společností. Klienti, kteří úspěšně projdou  tímto programem, přecházejí do chráněných bytů a u některých je předpoklad samostatného života. Celým programem se prolíná naše snaha připravovat  klienty pro vstup na volný trh práce. Práce pro ně má stejný význam jako pro nás "zdravé". Řada našich klientů je již zaměstnána, např. v dětském domově, ve školní jídelně, ve stavební firmě, ve skladech. Další pracují v pomocných provozech našeho zařízení (pradlena, uklízečka, pomocná kuchařka, pomocný údržbář).

Zaměstnávat klienty se nám daří i díky velké podpoře našeho partnera, občanského sdružení Etincelle. Jeho prostřednictvím pracuje šest našich klientů při úklidu města Kladna a části Prahy 1. Etincelle, o.s. provozuje rovněž kavárnu "Bez konce", která je umístěna v centru Kladna, v prostorách divadla Lampion.  Jako číšník a servírka pracuje dalších šest klientů. Hosté, kteří do kavárny dochází v hojném počtu, jsou mile překvapeni pracovní iniciativou našich klientů, jejich znalostmi a přístupem. Pro naše klienty je tato pozitivní odezva velmi motivující.


Informace pro klienty v jednoduchém čtení jsou uvedeny v odkazu Informace pro klienty.

Výroční zprávu za rok 2010, 2011, 2013, 2014 2015  najdete v odkazu Dokumenty - výroční zprávy